معنی کلمه تخریب سازه فولادی به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به تخریب سازه به انگلیسی in اکتبر 28, 2019

معنی کلمه تخریب سازه فولادی به انگلیسی می شود Destruction of steel structures

Leave a Reply